Suomen Venäjänkieliset KULSI RY (Kulttuurisilta), perustettiin Helsingissä 2013, ja rekisteröitiin virallisesti 12.09.2014.

Yhdistyksen päätehtävä ja toiminnan tavoite on auttaa ja tukea venäjänkielisiä maahanmuuttajia vaikeassa sopeutumisprosessissa suomalaiseen yhteiskuntaan upottamalla luovuuteen, kansankulttuuriin ja taiteeseen. Toinen yhtä tärkeä tehtävä on venäjän kielen säilyttäminen ja kehittäminen äidinkielenä. Yhdistyksen merkittävin tehtävä tällä hetkellä on myöskin tukea kansainvälistä yhteistyötä ja yhteiskuntien toimintaa, joka edistää ystävyyttä ja luottamusta maiden ja kansojen välillä.

Kulttuurisilta on kuin pikkusilta, joka yhdistää eri etnisyyksiä ja kulttuureja.

Yhdistyksen toiminta on laajaa ja monipuolista. Järjestämme mm. seminaareja, juhlia, kursseja, kerhoja, konsertteja, sekä kulttuuri- ja opintomatkoja Suomessa ja Venäjällä. Järjestämme myös kansanperinteisiä tapahtumia, kuten sadonkorjuujuhlan syksyllä, koledan (joululauluja), sekä laskiaisjuhla Maslenitsan. Niistä on muodostunut jo perinne suurkaupungin asukkaille.

Huhtikuussa 2018 Kulttuurisilta liittyi Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry:hyn. Silloin yhdistyksen nimeksi tuli Suomen Venäjänkieliset KULSI RY (Kulttuurisilta).

Kiitämme yhdistyksen jäseniä aktiivisesta kiinnostuksesta ja osallistumisesta toimintaamme! Toivotamme kaikki halukkaat tervetulleeksi siltamme jatkeeksi.